Lavaj

LABORATORUL DE LAVAJ BRONHO-ALVEOLAR

Realizează:

  • Analiza citologică și imunocitologică a lichidului prelevat prin lavaj bronho-alveolar în serviciul de bronhologie. Aceasta este esențiala pentru diagnosticul sarcoidozei, pneumopatiilor interstițiale difuze, dar și a infecțiilor pulmonare (tuberculoză, pneumocistoză, aspergilloză) sau a cancerului pulmonary
  • Analiza citologică a produselor patologice (aspirate bronșice, lichide pleurale)
  • Amprenta citologică extemporanee a prelevatelor chirurgicale (tumori, ganglioni)
  • Teste enzimatice
  • Angiotensin-convertaza serică (pentru diagnosticul sarcoidozei)
  • Adenozid-dezaminaza în lichidul pleural (pentru diagnosticul diferențial al pleureziilor cu lichid clar)