CONDITII DE INTERNARE PACIENTI

Internarea în spitalizare continuă și de zi programată

Se realizează pe baza unei programări prealabile, în intervalul orar 07.30-13.30 (de luni pâna joi) și 07.30-12.00 (vineri) – Telefon: 0747.090.355

Acte necesare la internare:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu, avizat de șeful secției pentru spitalizare continuă și de către medicul curant pentru spitalizare de zi;
 • BI sau CI, pașaport sau certificat de naștere (minori sub 14 ani);
 • Card de sănătate sau adeverință înlocuitoare a cardului de sănătate;
 • Adeverință de asigurat standard din care să reiasă numărul de zile de concediu medical efectuate în ultimele 12 luni, pentru salariați, în vederea eliberării concediului medical;
 • Dovada asigurării SIU – verificarea se realizează la Biroul de Internări;
 • Eurocard – pentru cetățenii Uniunii Europene;

Internarea de urgență

La Compartiment Primiri Urgențe de Specialitate din Șos. Viilor, nr. 90 și la camerele de gardă din sediile Calea Șerban Vodă nr. 189 și str. Lacul Bucura nr. 40
 • CPU și camerele de garda sunt deschise tuturor pacienților care solicită acordarea asistenței medicale de urgență;
 • Este interzis REFUZUL acordării asistenței medicale de urgență unui pacient care solicită acest lucru fără evaluarea stării acestuia de către un medic din CPU sau linie de gardă sau medic desemnat de șeful de secție, și stabilirea lipsei unei afecțiuni care necesită îngrijiri medicale în cadrul CPU, eventual internare în secție;
 • Decizia de internare în urgență aparține medicilor de gardă, luând în considerare starea clinică a pacientului, antecedentele acestuia, probabilitatea agravării stării lui, existența unui diagnostic final cert, conduita terapeutică necesară și alți factori obiectivi de ordin medical și social care pot influența o asemenea decizie;
 • Serviciile medicale sunt decontate de CNAS pe perioadă de urgenţă, indiferent dacă pacienţii au calitatea de asigurat sau nu;
 • Pacienții care necesită consult interclinic și se prezintă în intervalul de lucru de zi, vor fi consultați în ambulatoriul de specialitate sau în dispensarele TB, prin programare prealabilă;
 • Pacienții cu bilet de trimitere de la medicul de familie și medicul specialist vor fi programați în vederea acordării asistenței medicale.
 • PACHETE SERVICII CONTRACTATE CU C.A.S.M.B.

  SERVICII MEDICALE

 •  

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PACIENT