STRUCTURA DEPARTAMENT ADMINISTRATIVE

SERVICIUL R.U.N.O.S.

Tănase Lidia

Șef Serviciu

Biroul Tehnic

Ionescu Valentin Bogdan

Șef Birou

Serviciul financiar – contabilitate

Dumitru Daniela

Șef Serviciu

Serviciul Administrativ

Ciurciubiși Constantin

Șef Serviciu

Biroul Achiziții Publice

Birou aprovizionare

Compartiment Juridic

Degeratu Alina

Consilier juridic

Compartiment SSM – PSI

Ciurciubiși Constantin

SSM

Baltă Marin

PSI

Birou informatică

Preda Ion

Coordonator

SMCSM – Serviciul de management a calităţii serviciilor medicale

Dr. Boiculese Doina

Șef Serviciu

Compartiment Audit

Compartiment Relații cu publicul

Compartiment culte

Dinu Marius Ciprian

Preot