Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT)

MEDICAMENTE ANTITUBERCULOASE 2022

Tuberculoza (TB) este o boală infecțioasă provocată de bacteria mycobacterium tuberculosis, cunoscută și sub numele bacilul Koch, după numele savantului care a descris-o pentru prima dată în anul 1882. Cel mai frecvent, boala afectează plămânul, mult mai rar alte organe – pleură, ganglioni limfatici, oase, rinichi, meninge, sistem nervos central. 

Transmiterea tuberculozei se realizează prin picăturile de salivă eliminate în aer de către bolnavii contagioși, prin tuse sau strănut; particulele de dimensiuni foarte mici, aerosolizate, rămân timp îndelungat în aer, de unde pot fi aspirate, ajungâng până la nivelul alveolelor pulmonare producând infecția latentă tuberculoasă. Persoanele infectate pot fi identificate prin intermediul testelor cutanate (IDR la PPD) sau serologice (IGRA); ele au un risc de 5-10% de a dezvolta boala în timpul vieții. Persoanele infectate nu au semne de boală și nu sunt contagioase. 

Evoluția infecției latente către boală se produce mai frecvent în primii ani după infectare, în special în condiții de scădere a eficienței sistemului imunitar. Progresia bolii se face lent, în săptămâni sau luni de zile, cu apariția simptomelor nespecifice: tuse, scădere în greutate, inapetență, uneori sindrom febril.

Tratamentul tuberculozei constă în administrarea unei asocieri de medicamente, pe durată de minim 6 luni. Tulpina sălbatică de mycobacterium tuberculosis este sensibilă la cele mai eficiente medicamente antituberculoase, numite medicamente de linia I, dar poate suferi mutații, cu apariția de tulpini ce produc forme speciale de tuberculoză (polichimiorezistentă, multidrog rezistentă – MDR sau cu rezistență extensivă -XDR).   

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei este reglementat legislativ prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018.

În România, Ministerul Sănătăţii consideră tuberculoza o problemă majoră de sănătate publică, iar activităţile antituberculoase prevăzute în Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei sunt gratuite: diagnosticul şi tratamentul bolnavilor de TB, controlul contacţilor acestora, tratamentul preventiv, activităţile de informare-educare-comunicare. 

Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 are ca scop eliminarea TB ca problemă de sănătate publică în România până în 2050. 

Obiectivele majore stabilite prin această strategie sunt:

 • Asigurarea, până în 2020, a accesului universal la metode rapide de diagnostic al TB;
 • Diagnosticarea a cel puțin 85% din cazurile de TB şi TB-MDR;
 • Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puțin 90% din cazurile noi de TB pozitivă în cultură şi a cel puțin 85% din retratamente;
 • Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puțin 75% din cazurile de TB MDR;
 • Reducerea, până în 2020, a ratei generale a mortalității prin TB la mai puțin de 5%ooo locuitori;
 • Nu vor mai exista familii care să se confrunte cu costuri catastrofale cauzate de TB;
 • Incidența TB va scădea cu 10% anual în intervalul 2015-2020, ajungându-se, în 2020, la o incidență mai mică de 49%ooo de locuitori;
 • Creșterea capacității sistemului sanitar în controlul TB.

Intervențiile derulate prin PNPSCT urmăresc asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare şi creștere a aderenței la tratament pentru bolnavii cu tuberculoză și, în special, tuberculoză multidrog-rezistentă, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

PNPSCT este coordonat din punct de vedere tehnic de Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” București (IPMN). 

În cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei se asigură:

 • prevenția tuberculozei, prin activități privind vaccinarea BCG(stabilirea indicației de vaccinare, asigurarea cu vaccin, raportarea reacțiilor postvaccinale) și administrarea tratamentului chimioprofilacticcu izoniazidă la cazurile cu indicație;
 • depistarea tuberculozeipasivă(la simptomatici, care se prezintă la medic din proprie inițiativă), respectiv activă, intensivă(prin controlul contacților, precum și a persoanelor cu risc de a dezvolta tuberculoză);
 • diagnosticul tuberculozei, prin examen clinic, metode de laborator(examenul bacteriologic – microscopie, cultură – din produsul examinat, de obicei sputa) și examen radiologic;
 • identificarea sensibilității/rezistenței microbiene la antibioticeprin metode de laborator (antibiogramă pe mediu lichid sau solid), testarea mutațiilor genetice sugestive pentru rezistențe la medicamentele antituberculoase;
 • tratamentul pacienților cu tuberculoză sensibilă sau rezistentă, asigurarea administrării sub directă observație a tratamentului;
 • monitorizarea evoluției sub tratamenta cazurilor de tuberculoză;
 • notificarea și evaluarea cazurilorde tuberculoză în registrul național (baza electronică de date); managementul circuitului informațional
 • elaborarea și trimiterea de rapoarteperiodice către diferite instituții la nivel național (Ministerul Sănătății, Centrul Național de Statistică, etc) si internațional (OMS, ECDC);
 • managementul medicamentelorantituberculoase (selecția, cuantificarea, monitorizarea stocurilor și consumului de medicamente antituberculoase, participă la achiziția de medicamente antituberculoase);
 • controlul transmiterii tuberculozei în unitățile sanitare, comunități la risc și societate, prin măsuri specifice de control al transmiterii tuberculozei;
 • intervenții pentru schimbarea comportamentelor(materiale IEC, intervenții mass media);
 • dezvoltarea resurselor umanepentru controlul TB;
 • supervizarea activităților de control al TB;

Resursele financiare necesare finanţării PNPSCT provin de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale MS. De asemenea,au fost identificate, pe lângă bugetul de stat, mai multe surse de finanţare externe, în cadrul IPMN derulându-se mai multe proiecte în domeniul tuberculozei, finanțate prin: Mecanismul Financiar Norvegian, Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei și Fondurile Structurale Europene.  

Resurse (Strategie, Planuri, Norme, Ghiduri, inclusiv pentru pacienți):

Normele metodologice de implementare a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei în România- 2015

Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2015 -2020