PROIECTUL INTEGRATE

 

 1. Date contract finanțare

Contractul de finantțare 761319 a fost semnat pe 31 august 2017 și implementarea proiectului a început la data de 1 septembrie 2017, durata inițială a proiectului fiind de 36 luni.

Valoarea eligibilă a contractului de finantare este de € 2,499,846.35 din care € 1,999,877.08 reprezintă finanțarea din partea CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency).

România participă la implementarea proiectului E-DETECT TB cu spijinul Ministerului Sănătății și partener în cadrul proiectului Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Bugetul Institutului de Pneumofitiologie Marius Nasta pentru acest proiect este de €  82,390.00 din care €  65,912.00 fiind din partea CHAFEA și € 16,478.00 cofinanțare Ministerul Sănătății.

 1. Obiectivul si activitățile proiectului

Scopul proiectului îl reprezintă reducerea morbidității şi mortalității prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ şi societate prin întărirea capacității sistemului național de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare, de alertare rapidă şi răspuns coordonat, actualizarea/dezvoltarea sistemelor ITC de gestionare a datelor, cu asigurarea inter-operabilității, colaborării inter-disciplinare și menținerea corelării cadrului legislativ/normativ național cu politica europeană comună.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Să sprijine instituțiile naționale în evaluarea și revizuirea politicilor și planurilor de acțiune astfel încât să integreze activitățile legate de diagnosticul precoce al infecției cu HIV, al hepatitelor virale, tuberculozei, infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) și să consolideze legătura cu serviciile de îngrijiri prin participarea factorilor interesați la nivel european până în 2020.
 • Să optimizeze și să sprijine normalizarea testării și a referirii către serviciile de îngrijire pentru infecția HIV, hepatite virale, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală prin adaptarea și implementarea instrumentelor inovative relevante care vin în sprijinul personalului medical și al profesioniștilor din societatea civilă pentru a oferi testare în statele membre UE până în 2020.
 • Să îmbunătățească monitorizarea și evaluarea testării și referirea către serviciile de îngrijire pentru infecția HIV, hepatite virale, tuberculoză, ITS și integrarea datelor în sistemele de supraveghere, monitorizare și evaluare prin implicarea factorilor interesați.
 • Să îmbunătățească eficiența prevenției combinate prin adaptarea, implementarea și diseminarea noilor tehnologii de prevenție pentru HIV, hepatite virale, tuberculoză, ITS în statele membre UE până în 2020.
 • Să asigure o pregătire mai bună în statele membre UE prin îmbunătățirea capacității profesioniștilor din serviciile de sănătate, organizațiile societății civile și instituții de sănătate publică prin formare și schimb de cunoștințe despre integrarea diagnosticării și consolidarea legăturii cu serviciile de îngrijire pentru infecția HIV, hepatite virale, tuberculoză, ITS.

3. Parteneri UE în cadrul proiectului

 • REGION HOVEDSTADEN, DANEMARCA. Coordonatorul
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), GRECIA
 • TERVISEARENGUINSTITUUT,ESTONIA
 • INSTITUT CATALA D’ONCOLOGIA, SPANIA
 • NACIONALNIINSTITUTZAJAVNOZDRAVJE, SLOVENIA
 • COLEGIUL UNIVERSITAR DUBLIN, UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DIN IRLANDA, DUBLIN, IRLANDA
 • FONDAZIONE LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L’AIDS – LILA MILANO ONLUS, ITALIA
 • FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS, ITALIA
 • 9.KRAJOWECENTRUMD/SAIDS, POLONIA
 • 10.DEPARTAMENTUL PENTRU SĂNĂTATE, MAREA BRITANIE Acţionând prin PUBLIC HEALTH ENGLAND
 • HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, CROAŢIA
 • UDRUGA ZA UNAPREDENJE KVALITETE ZIVLJENJA “LET”, CROAŢIA
 • CONSORCIINSTITUTD’INVESTIGACIONSBIOMEDIQUESAUGUSTPIISUNYER, SPANIA
 • ARCIGAY, ITALIA
 • ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, ITALIA
 • KENTRO ELENCHOU & PROLIPSIS NOSIMATON, GRECIA
 • VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINES SANTAROS KLINIKOS, LITUANIA
 • NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJA, LITUANIA
 • VILNIAUS PRIKLAUSOMYBES LIGU CENTRAS, LITUANIA
 • UZKRECIAMUJU LIGU IR AIDS CENTRAS, LITUANIA
 • SPITALULCLINICDEBOLIINFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIEVICTOR BABEŞ CRAIOVA, ROMÂNIA
 • INSTITUTZAJAVNOZDRAVLJESRBIJE“MILAN JOVANOVIC – BATUT”, SERBIA
 • SLOVENSKA ZDRAVOTNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, SLOVACIA
 • ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA, SPANIA
 • INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA, ROMÂNIA
 • HRVATSKA UDRUGA ZA BORBU PROTIV HIV-A I VIRUSNOG HEPATITISA, CROAŢIA
 • ISKORAK, CROAŢIA
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII – GUVERNUL DIN MALTA, MALTA
 • SEMMELWEIS EGYETEM, UNGARIA

 

 1. Activități derulate în cadrul proiectului

A) În septembrie 2018 a fost realizat primul raport de evaluare la interval de 12 luni de la începerea proiectului.