WHO END TB

WHO END TB-

“Consolidarea controlului tuberculozei în România prin implementarea Strategiei WHO END TB 2016 – 2020”

 

Proiectul “Consolidarea controlului tuberculozei în România prin implementarea Strategiei WHO END TB 2016 – 2020” este finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, în cadrul programului „Provocări în Sănătatea Publică la nivel european”, coordonat de Ministerul Sănătăţii.

 • Partener: LHL Tuberculosis Foundation
 • Buget: 11,176,470.00 €
 • Perioada de implementare: aprilie 2020 – aprilie 2023

Obiectivele specifice sunt:

 • Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce al tuberculozei, inclusiv tuberculozei latente.
 • Creșterea capacităţii de control a infecției cu tuberculoză prin implementarea măsurilor privind controlul infecției la nivelul dispensarelor/spitalelor destinate tratării tuberculozei.
 • Creșterea gradului de implicare a comunităților, organizațiilor societății civile și a furnizorilor de îngrijire publică și privată prin intermediul Campaniei de Educare și activități de advocacy.
 • Creșterea gradului de conștientizare a tuberculozei în România în rândul pacienților, grupurilor vulnerabile și populației generale.
 • Asigurarea tratamentului cu medicamente antituberculose şi implementarea unei abordări centrate pe pacienți, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

Pentru atingerea obiectivelor vor fi desfăşurate următoarele activităţi:

 • IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL AL INFECȚIEI TUBERCULOZEI LA NIVELUL DISPENSARELOR/SPITALELOR TB prin organizarea a 16 ateliere regionale şi formarea a 320 persoane (medici epidemiologi, medici pneumologi, asistente medicale etc.).

Informaţiile actualizate privind controlul infecţiei TB vor fi disponibile printr-un modul online la care vor avea acces toate persoanele interesate.

De asemenea vor fi achiziţionate şi distribuite în dispensarele TB din ţară 80 de echipamente de nebulizare şi dezinfectant.

 • GESTIONAREA LANȚULUI (PSM) DE ACHIZIȚII ȘI APROVIZIONARE CU ECHIPAMENTE DE LABORATOR ȘI CONSUMABILE PENTRU TEHNICI DE DIAGNOSTIC RAPID

Creşterea capacităţii de diagnostic rapid al tuberculozei la nivel naţional va fi asigurată prin dotarea laboratoarelor BK din ţară cu următoarele tipuri de echipamente:

16 echipamente cu 4 module pentru detecţie simultană a Mycobacterium Tuberculosis şi a rezistenţei la MTB/RIF Ultra şi MTB/MDR-XDR;

WHO END TB

9 sisteme complet automate şi nonradiometrice, concepute pentru cultivarea mycobacteriilor şi antibiogramă în mediu lichid;

WHO END TB

8 echipamente pentru detectarea tuberculozei latente;

WHO END TB

Suplimentar aceste echipmente vor beneficia, prin proiect, de 15000 teste GeneXpert și de 1500 teste pentru detectarea tuberculozei latente.

De asemenea în cadrul Laboratorului Naţional de Referinţă din Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta va fi amenajat şi dotat corespunzător un LABORATOR DE SECVENŢIERE GENOMICĂ a Mycobacterium Tuberculosis. Activitatea este implementată cu asistenţă tehnică din partea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Un alt element important în asigurarea diagosticului rapid în România, care va fi asigurat prin proiect şi susţinut de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, este dezvoltarea şi implementarea la nivel naţional a unui software de management al tehnologie şi datelor de laborator.

 • GESTIONAREA LANȚULUI DE ACHIZIȚII ȘI APROVIZIONARE CU MEDICAMENTE PENTRU PACIENȚII M/XDR TB.

În cadrul acestei activități se urmărește asigurarea tratamentului pentru 357 de pacienți cu M/XDR TB prin achiziționarea medicamentelor (bedaquilină şi delamanid) necesare și asigurarea gestionării lanțului de aprovizionare, înscrierea pacienților la tratament și monitorizarea rezultatelor tratamentului.

O atenție specială este acordată gestionării siguranței medicamentelor care pot influența nu doar rezultatele tratamentului, ci și rezistența la tratament. În acest sens urmează a fi elaborat un raport privind Managementul Activ al Siguranței Medicamentelor.

O altă componentă a activității urmăreștie dezvoltarea conceptului și a instrumentelor necesare LMIS (sistem informatic de gestionare logistică) pentru medicamentele și consumabilele PNT, pentru a avea, în timp real, date privind stocurile.

 • Măsuri care să permită profesioniștilor și activiștilor ONG-urilor să lucreze cu factorii de decizie de la toate nivelurile pentru identificarea și depășirea barierelor în ceea ce privește finanțarea și furnizarea de servicii de prevenire și îngrijire a TB, inclusiv acces universal pentru educație în sănătate și furnizarea de servicii de către ONG-uri.

Activitatea grupează derularea unei Campanii de educație informațională (IEC) și a activităților de advocacy în comunități, instruire în domeniul comunicării pentru personalul medical și alte categorii de personal implicat în controlul TB, elaborarea unui material de comunicare pentru populația generală, pacienții și familiile acestora și crearea unei rețele de voluntari la nivelul Institutului Marius Nasta. Această campanie este menită a contribui la activitățile de informare și educație la TB precum și la creșterea implicării comunităților, organizațiilor societății civile și a tuturor factorilor de îngrijire publică și privată.

Obiectivul activității este de a reduce transmiterea tuberculozei in populațiile sărace și vulnerabile și familiile și comunitățile acestora prin intervenții de informare, educație, comunicare și sprijin, pentru a adopta un comportament adecvat față de prevenirea și tratarea tuberculozei. Intervențiile IEC și advocacy (sesiuni de mobilizare) se vor face fie prin voluntari (studenți ai Facultății de Medicină, Asistență Socială etc.), fie prin parteneriate directe cu asociații sau prin contracte directe de voluntariat.

Astfel, vor avea loc:

 • 12 Sesiuni de comunicare în sănătate pentru 288 participanți (personal medical, foști pacienți cu TB, asistenți sociali care lucrează cu persoane TB și grupuri vulnerabile);
 • 1 Sesiune de instruire pentru 20 jurnaliști (inclusiv blogeri);
 • 20 de voluntari implicați în sesiuni de educare a populației generale;
 • 6 sesiuni de instruire publică pentru foștii pacienți care doresc să devină activiști pentru 30 de persoane (populația generală, grupuri vulnerabile);

Activitățile proiectului au fost stabilite și planificare de către experții Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta și ai Partenerului, în consultare cu alte insituții și organizații implicate în controlul tuberculozei, cu scopul eficientizării costurilor, pentru evitarea suprapunerii reurselor și a răspândirii geografice și pentru maximizarea impactului intervențiilor.