Misiune si Viziune

Misiunea este realizarea de servicii medicale de calitate, competitive, echitabile, eficiente, care să îmbunătățească starea de sănătate și să asigure un nivel cât mai bun de satisfacție al pacienților.

Viziunea vizează îmbunătățirea continuă a calității actului medical precum și dezvoltarea unei unități medicale de referință în patologia respiratorie la nivel național prin crearea unui spital modern și performat, bine dotat și asigurarea unui personal foarte bine pregătit și motivat în vederea realizării unui act medical de calitate.

Obiective Generale

 • Asigurarea de servicii medicale profesioniste bazate pe ghiduri și protocoale
 • Îmbunătățirea continuă a calității actului medical
 • Îmbunătățirea continuă a activității
 • Îmbunătățirea continuă a relației dintre pacienți, aparținători și angajații unității
 • Dezvoltarea de noi servicii medicale în strânsă concordanță cu provocările din zona afecțiunilor respiratorii
 • Dezvoltarea de servicii medicale de prevenție precum și implicarea în realizarea de programe de informare cu privire la afecțiunile respiratorii

Obiective Specifice

 • Implicarea în proiecte de îmbunătățire continuă a pregătirii angajaților
 • Susținerea învățământului medical și sprijinirea dezvoltării universitare a medicilor
 • Imbunătățirea condițiilor de muncă
 • Creșterea transparenței decizionale
 • Implementarea și însușirea cât mai eficientă a fișei de post și a Regulamentului Intern pentru fiecare angajat în strânsă legatură cu îmbunătățirea gradului de satisfacție al pacienților
 • Realizarea unei colaborări corecte, eficiente și transparente cu mass media în vederea informării cât mai eficiente a publicului larg asupra activității institutului precum și a informării provenite din surse autorizate, credibile asupra subiectelor din sfera sănătătții respiratorii

Valori

 • RESPONSABILITATEA
 • IMPLICAREA
 • INTEGRITATEA
 • RESPECTUL
 • PERFORMANȚA ÎN ACTIVITATE