POIM INFRASTRUCTURA

POIM INFRASTRUCTURA

PROIECT

TITLUL PROIECTULUI:

Modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de gaze medicale, a rețelelor de energie electrică și a sistemelor pentru securitatea la incendiu în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta

PROGRAMUL OPERȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Contract de finanțare nr.1638/28.07.2022

Cod SMIS 2014+154431

Axa prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale

LIDER DE PARTENERIAT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

BENEFICIAR: Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta

Obiectivul general al proiectului:

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura de fluide medicale si a rețelelor de energie electrica, inclusiv a sistemelor de supraveghere si control a acestor instalații si a sistemelor de ventilație si climatizare a aerului, precum si prin realizarea unei instalații de apelare medicala ATI, pentru desfășurarea actului medical în Institutul de Pneumoftiziologie Marius-Nasta, în contextul provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19.

Obiectivele specifice sunt:

  • Desfășurarea actului medical in condiții de siguranța prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totala, si de detectare semnalizare si alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosfera pentru creșterea gradului de securitate la incendii, în valoare de 668,453.28 lei.
  • Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face fața provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 prin reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului, precum si infrastructura de fluide medicale, în valoare de 9,506,347.56 lei.

Durata implementării proiectului este iulie 2022-decembrie 2023

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului sunt:

  • Dotarea cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosfera pentru creșterea gradului de securitate la incendii si reabilitata din punct de vedere al infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului, precum si a infrastructurii de fluide medicale pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2

Valoarea totală a proiectului: 10.626.735,34 lei.

Proiect finanțat integral prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020

Comunicat de presa incepere proiect  –  COMUNICAT DE PRESA POIM INFRASTRUCTURA IPMN 20.12.2022 – Marius Nasta (marius-nasta.ro)

Comunicat de presa finalizare proiect  – COMUNICAT DE PRESA – Finalizare proiect SMIS 154431 – Marius Nasta (marius-nasta.ro)