POIM-COVID

 

POIM-COVIDPROIECTUL GESTIONAREA DE CĂTRE INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”MARIUS NASTA” A CRIZEI SANITARE COVID-19

Contract nr.  411/ 23.11.2020/ POIM/819/9/1/138490 (Cod SMIS 2014+: 138490) finanțat prin

PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

 

Contractul pentru ”Proiectul Gestionarea de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta a crizei sanitare COVID-19” a fost semnat la 23.11.2020 și a demarat implementarea.

Obiectivul general al proiectului: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a Institului de pneumoftiziologie ”Marius Nasta” la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

 

Obiective specifice

OS 1: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 și prevenția răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 prin dotarea Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” pentru a răspunde corect și eficient procedurilor de izolare cu respectarea circuitelor epidemiologice funcționale în perioada pandmeiei de COVID-19, prin dotarea suplimentară a secțiilor existente cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru decontaminareși suport triaj etc., prin achiziționarea a 51 d eloturi de echipamente medicale.

OS2: Creșterea capacității  de testare a laboratorului PCR și adaptarea acestuia la standardele internaționale de diagnostic rapid și monitorizare a infecției SARS-CoV-2 pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID-19.

OS3: Conștientizarea și promovarea  necesității protejării sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și care consolidează capacitatea de reacție a IPMN la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virsului SARS-CoV-2, prin derularea de activități de informare și conștientizare specifice, destinate populației României, având în vedere că accesul la servicii depinde de capacitatea entităților de a răspunde la solicitări și de gradul de conștientizare a populației asupra propriilor nevoi legate de sănătate și drepturile la serviciile de sănătate.

OS4: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, având ca prioritate creșterea accesului la servicii de sănătate durabile și de înaltă calitate, prin dezvoltarea la nivel național, regional și local a sistemului medical, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, prin metode și instrumente de inovare socială și dezvoltare durabilă în realizarea intervențiilor în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Activitățile principale ale proiectului constau în:

  • Dotarea suplimentară a secțiilor existente cu echipamente și aparatură medicală, dispositive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru decontaminare și suport triaj etc.
  • Dotarea laboratorului PCR și adaptarea acestuia la standardele internaționale de diagnostic rapid și monitorizare a infecției SARS-CoV-2 cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală.

Grupul țintă al proiectului “Gestionarea de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta a crizei sanitare COVID-19” – cod smis 138490 este reprezentat de populatia României. Ca urmare a pandemiei COVID si pentru a evita raspândirea virusului în populație, Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” a fost nominalizat ca spital de faza a doua, având un pavilion pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Pentru obținerea unui diagnostic la pacienții cu suspiciune, dar și pentru monitorizarea pacienților cu suspiciune COVID-19 a fost necesară înființarea unui laborator pentru realizarea testelor RT-PCR, laborator COVID, care să deservească Pavilionul II-COVID, în condițiile unui personal care trebuie să gestioneze mai multe departamente de diagnostic și fără necesitatea unui personal cu înaltă calificare în tehnicile de biologie moleculară. În acest context, se are în vedere și achiziția unui sistem automat de Real Time PCR de capacitate medie, care să permită prelucrarea a 3000-9000 de probe pe an și care să poată fi implementat rapid în fluxul unui laborator de diagnostic clnic COVID. Pe de altă parte, testarea anticorpilor este crucială pentru a ajuta la identificarea pacienților care au trecut prin infecția cu SARS-COV-2 și au dezvoltat imunitate, astfel fiind permisă reîntoarcerea în comunitate. Totodată este importantă testarea, în primul rând pentru angajații din sistemul sanitar, care au fost direct implicați în tratarea pacienților cu COVID-19, dar și în cazurile asimptomatice, ce pot fi determinate cu ajutorul testului de laborator. Realizarea testelor pe scară largă atât pentru pacienții infectați, cât și pentru cei recuperați este o parte esențială a măsurilor guvernamentale de monitorizare a stării epidemiologice la nivel național. Toate aceste echipamente prevăzute a se achiziționa se completează cu o întreagă serie de echipamente complementare necesare unei bune gestionări a pandemiei COVID la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta.

Rezultate așteptate

La sârșitul proiectului Institutul de Pneumoftizologie Marius Nasta își va crește capacitatea de gestionare a pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 prin realizarea unui sistem modular de containere și dotarea acestora cu echipamente adecvate în vederea monitorizării și tratamentului pacienților, crearea de circuite epidemiologice separate pentru pacienți (suspecți/ confirmați COVID-19) și personalul medical în perioada pandemiei COVID-19, dar și ulterior, dar și prin dotarea cu echipamente suplimentare a secțiilor existente cu echipamente și dispozitive medicale necesare unei evaluări rapide, inclusive a laboratorului, dar și în vedere decontaminării.

Proiectul se va implementa până la finalul anului 2021.

Valoarea investiției este de 24.281.642,70 lei, conform cererii de finanțare aprobate, integral finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare.