GHIDUL VIZITATORULUI

Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați este permis astfel:

Luni – Vineri: între orele 15.00-20.00

Sâmbătă și Duminică: între orele: 10.00-20.00

Accesul vizitatorilor în spital este permis cu respectarea următoarelor condiţii:

    a) accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul special al vizitatorilor;

    b) accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;

    c) accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special desemnate vizitatorilor de managerul spitalului;

    d) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite;

    e) pe toată perioada prezenţei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care îi atestă această calitate.

Pentru urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor, accesul acestora în spital este permanent.

În afara programului prevăzut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face numai pe baza „biletului de liber acces în secţia …”, eliberat de medicul curant şi vizat de şeful de secţie sau de medicul de gardă. 

În intervalul orar 8:00 – 13:00, pacienţii au acces, însoţiţi sau nu, cu bilet de trimitere sau în regim de urgență către camerele de gardă.    

După ora 20:00, şeful de obiectiv sau tură va efectua un control în incinta unităţii, pentru a se asigura că aparţinătorii au părăsit spitalul, excepţie făcând aparţinătorii care au bilet de liber acces cu menţiunea „şi după ora 20:00”.  

Este INTERZIS accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc:

ATI, Bloc operator, Sectie TB – MDR, Laborator de bacteriologie, Sterilizare centralizată, Laboratoare, Depozite de deşeuri medicale periculoase, Staţie de oxigen, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului.  

Excepţie fac cazurile speciale aprobate de şefii de secţie şi vizate de managerul spitalului.

Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu stricteţe a interdicţiilor de acces în zonele precizate mai sus, regulilor de acces şi circulaţie în spital, precum şi a normelor de conduită civilizată.  

Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice sau din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, studenţi etc., se face pe baza legitimaţiei de serviciu/ studii/ carnet de student.

Este INTERZIS accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii. Fac excepţie persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenţie, de protecţie a demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.