Anunt Examen personal incadrat in starea de alerta – Sofer II – Program Supraveghere

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează examen pentru ocuparea următorului post pe durata determinată, pe perioada desfășurării programelor naționale de sănătate publică, conform Hotărârii nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate și a Ordinului ministrului sănătății nr. 964/2022 privind Aprobarea Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, Legea 153/2017 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărării nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

  • 1 post – Sofer II – Programul naţional de prevenire, supraveghere şi
    control al tuberculozei – Implementare – Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Anunt Examen personal incadrat in starea de alerta – Sofer II – Program Supraveghere