Anunţ organizare concurs ocupare posturi şef sectie /şef laborator /şef serviciu

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA” BUCUREŞTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcţii:

 • şef Secţia clinică Pneumologie I;
 • şef Secţia clinică Pneumologie II TB MDR;
 • şef Secţia clinică Pneumologie III;
 • şef Secţia clinică Pneumologie IV;
 • şef Secţia clinică Pneumologie V;
 • şef Secţia clinică Pneumologie VI;
 • şef Secţia clinică Pneumologie VII;
 • şef Secţia clinică Pneumologie VIII;
 • şef Secţia Pneumologie IX
 • şef Secţia Pneumologie X;
 • şef Secţia clinică Chirurgie toracică;
 • şef Secţia ATI;
 • şef Serviciu Anatomie patologică;
 • şef Laborator Bacteriologie;
 • şef Laborator Radiologie şi imagistică medicală;
 • şef Laborator Explorări funcţionale;
 • şef Laborator Endoscopie bronşică;
 • şef Laborator Analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copie xerox de pe diploma de studii;
 3. adeverinţă din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 4. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menţionate;
 5. declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte să concureze;
 6. declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 7. certificat privind starea de sănătate;
 8. dovadă/adeverinţă din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
 9. copie xerox a autorizaţiei de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
 10. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 11. un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei/ serviciului/laboratorului;
 12. chitanţă de plată a taxei de concurs.

În secţiile clinice funcţia de şef de secţie/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).

Ultimele noutăți și anunțuri

VEZI TOATE NOUTĂȚILE

Comunicate de
presă