Anunt selectie dosare Proiect P.O.I.M.

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează procedura de recrutare și selecție a personalului în afara organigramei, pentru ocuparea pe perioadă determinată, a unui post de Expert achiziţii Publice în cadrul P.O.I.M. – Proiectului „Gestionarea de către Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a crizei sanitare
COVID-19”:

Anunt selectie dosare Proiect P.O.I.M.