Barem notare proba scrisa pentru concursurile organizate din 29.01.2020

  • 1 post medic rezident în ultimul an (anul IV sau V), specialitatea pneumologie în cadrul Laboratorului Endoscopie Bronşică, post vacant. 
  • 1 post medic specialist, specialitatea pneumologie la Dispensar TBC sector 6, post vacant.