Bibliografia și tematica de ocupare a funcției de Sef sectie, sef laborator