Calendar privind data şi ora de susţinere a interviului, de către candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor la Proiectul POCU 4.9.