Calendar privind data şi ora de susţinere a interviului , de către candidatul înscris pentru ocuparea postului de contabil la Proiectul POCU 4.9.