CALENDARUL PRIVIND SUSTINEREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA HEMATOLOGIE