Centralizator cu rezultatul probei de interviu – susţinere proiect la concursul /examenul organizat pentru ocuparea postului de Şef Secţie Anestezie Terapie Intensivă