Expert regional in relatia cu comunitatile

Romanian Angel Appeal recrutează Expert regional implementare

Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează Expert regional de implementare în relaţia cu comunităţile pentru a pregăti din punct de vedere tehnic şi logistic comunităţi din mediul rural în vederea desfăşurării screening-ului pentru depistarea tuberculozei în cadrul unei caravane mobile. Activitatea se implementeză la nivel naţional, în comune aparţinând judeţelor din Regiunile Nord-Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia.

Proiectul Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament al tuberculozei precoce, inclusiv al tuberculozei latente”– finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu şase ONG-uri, între care şi Fundaţia RAA.

Expertul selectat va coordona în teritoriu implementarea unor măsurilor de activare a comunităţilor şi de mobilizare a grupului ţintă (persoane din mediul rural), în vederea pregătirii şi participării acestora la screeningul pentru tuberculoză, fiind contractat part-time, pe o perioadă determinată de timp.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor sociale sau medicale,
  • Experienţă de minim 5 ani de lucru cu instituţii, autorităţi publice locale sau judeţene.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

  • CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare paginăcu specificarea postului vizat (Expert regional de implementare în relaţia cu comunităţile)
  • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.
  • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV, cu mențiunea “conform cu originalul”, semnate pe fiecare pagină.
  • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 07.06.2019, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, sau depuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Sursa : https://www.raa.ro/fundatia-romanian-angel-appeal-recruteaza-expert-regional-implementare/