Formatori asistenti sociali Regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Vest

Recrutăm formatori asistenți sociali

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează formatori (asistenţi sociali) în vederea livrarii unor cursuri de formare rezidențială pentru personal medico-social (asistenţi medicali, asistenţi sociali şi mediatori sanitari), care fac parte din grupul ţintă al proiectului, pentru următoarele regiuni:

 • Regiunea București-Ilfov.
 • Regiunea Sud-Muntenia (Județele: Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman).
 • Regiunea Sud-Vest Oltenia (Județele: Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj, Mehedinți).
 • Regiunea Nord-Vest (Județele: Bihor, Satu-Mare, Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramures, Sălaj).

Activitățile de formare se desfășoară în cadrul proiectului Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente– finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu şase ONG-uri, între care şi RAA.

Experţii selectaţi vor fi responsabili de formarea profesioniştilor în domeniul organizării şi implementării măsurilor de screening pentru tuberculoză în rândul grupurilor vulnerabile şi vor fi contractaţi part-time, pe o perioadă determinată de timp (20 ore de formare/ grupa de curs).

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI ALE FORMATORILOR

 • Respectă programa de pregătire și desfășoară activitățile de formare cu profesionalism respectând procedurile și instrucțiunile de lucru ale Fundației Romanian Angel Appeal;
 • Are disponibilitate de a livra cursuri cu durata a 18 ore (3 zile) în locații situate în regiunile menționate anterior, după un calendar agreat cu organizatorii cursurilor;
 • Studiază și își însușește informațiile oferite în suportul de curs pus la dispoziție de angajator;
 • Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate pe durata formării;
 • Contribuie la elaborarea unor materiale precum: instrumentele de asigurare a calităţii cursurilor de formare (planuri de monitorizare/evaluare, chestionare de satisfacţie, etc.);
 • Participă la examinarea cursanților pe baza procedurilor și criteriilor de examinare stabilite prin metodologia de acreditare a cursurilor;
 • Completează catalogul participanților la instruire cu rezultatele evaluărilor.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE FORMATORILOR ASISTENŢI SOCIALI:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în asistenţă socială
 • Asistenţi sociali principali, înscrişi la Colegiul Asistenţilor Sociali din România
 • Cunoştinţe în domeniul formării medicale/ sociale
 • Experiență de lucru de minim 1 an în domeniul formării medicale/ sociale

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare paginăcu specificarea postului vizat (Formator Asistent Social)
 • Copie după dovada care atestă trecerea la treapta de asistent social principal, înscris în Colegiul Asistenţilor Sociali din România, cu menţiunea “conform cu originalul“ și semnatură.
 • Copie după certificat de formator, cu mențiunea “conform cu originalul”și semnătură.
 • Copie după actul de identitate, cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV, cu mențiunea “conform cu originalul”, semnate pe fiecare pagină.
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 30.06.2019, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, sau depuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Sursa : https://www.raa.ro/recrutam-formatori-asistenti-sociali/