Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” primește dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, personal contractual.