Achizitii

Anunturi pentru proceduri de achizitie – INTEGRIS 

ERATĂ nr. 1 la documentaţia de atribuire privind achiziţia de Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev. 2) COD CPV 79418000-7

Se actualizeaza Documentatia de atribuire conform precizarilor din Erata nr. 1.

Data publicarii eratei si a documentatiei actualizate: 15 octombrie 2014

Institutului de Pneumoftiziologie „Marius-Nasta” anunță achiziția de servicii de Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev. 2), COD CPV 79418000-7, prin achiziție directă, în cadrul proiectului „Centru integrat de diagnostic precoce şi management al cancerului bronho-pulmonar„, cu acronimul INTEGRIS, cod SMIS 41977, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE), Axa prioritară 2, Operaţiunea 2.2.1, în baza contractului de finanţare nr. 667/ 14 august 2014 încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Obiectul contractului: „Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev. 2)”, COD CPV 79418000-7

Termen limită pentru primirea ofertelor: 22 octombrie 2014, ora 12:30

Toți operatorii economici interesați sunt rugați să trimită ofertele la sediul achizitorului, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius-Nasta”, Şos. Viilor nr 90, sector 5, Bucureşti, cod poştal: 050159. Ofertele se depun la Registratura Institutului de luni până vineri, între orele 7:30- 15:30.

Documentaţia de atribuire si anunţul integral se pote descărca în mod gratuit de pe pagina de internet a Achizitorului, https://www.marius-nasta.ro/achizitii.

Descărcati Anuntul privind achiziția de Servicii de consultantă in domeniul achizitiilor (Rev. 2)
COD CPV 79418000-7 
Descărcati Documentaţia de atribuire privind achiziția de Servicii de consultantă in domeniul achizitiilor (Rev. 2)
COD CPV 79418000-7

Data publicării anunțului: 14.10.2014