PNPSCT

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei 

Documente pentru achizitie medicamente si medii de cultura 2018

      Acord cadru achizitie medicamente 2017

Acord cadru achizitie medicamente 2016

Acord cadru achizitie medicamente 2015

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei

Date generale despre tuberculoză:

Tuberculoza este o boală infecțioasă provocată de bacteria mycobacterium tuberculosis, cunoscută și sub numele bacilul Koch, după cel care a descris-o pentru prima dată în anul 1895.  Cel mai frecvent afectează plămânul, mult mai rar alte organe – pleură, ganglioni limfatici, oase, rinichi, meninge, sistem nervos central.

Tuberculoza se transmite prin picăturile de salivă elimiate în aer de către bolnavii contagioși prin tuse sau strănut; particulele de dimensiuni foarte mici, aerosolizate, rămân timp îndelungat în aer, de unde pot fi aspirate, ajungâng până la nivelul alveolelor pulmonare producând infecția latentă tuberculoasă. Persoanele infectate pot fi identificate prin intermediul testelor cutanate (IDR la PPD) sau serologice (IGRA); ele au un risc de 5-10% de a dezvolta boala în timpul vieții. Persoanele infectate nu au semne de boală și nu sunt contagioase. Evoluția infecției latente către boală se produce mai frecvent în primii ani după contactul infectant în special în condiții de scădere a eficienței sistemului imunitar. Sunt descrși factori asociați cu creșterea susceptibilității la dezvoltarea bolii: condiții medicale (infecție HIV, tratamente imunosupresoare, etc), condiții sociale, dar în multe cazuri nu este identificat un factor ce a favorizat evoluția spre boală a infecției. Progresia bolii se face lent, în săptămâni sau luni de zile, cu apariția simptomelor nespecifice (tuse, scădere în greutate, inapetență, uneori sindrom febril) care uneori sunt neglijate de către pacient, acesta fiind unul dintre motivele prezentării cu întârziere la medic.

Tratamentul tuberculozei constă în administrarea unei asocieri de medicamente, pe durată de minim 6 luni. Tulpina sălbatică de mycobacterium tuberculosis este sensibilă la cele mai eficiente medicamente antituberculoase, numite medicamente de linia I, dar poate suferi mutații, cu apariția de tulpini ce produc forme speciale de tuberculoză (polichimiorezistentă, multidrog rezistentă – MDR sau cu rezistență extensivă -XDR).   

„Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei” (PNPSCT)

Cadrul legal

Ordinul nr 422 din 29 martie 2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor de sanatate publica pentru anii 2013 – 2014, completat prin ordinul 1150/2013  specifică la art 1, aliniat 1 Programe Naționale de boli transmisibile, existența și funcționarea  Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei ca program național de sănătate publică finanțat din bugetul Ministerului sănătății.

Organizare, Structura, Personal:

PNPSCT este coordonat din punct de vedere tehnic de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta (IPMN).Funcţionarea PNPSCT este asigurată de o structură organizată ierarhic,  pe 3 nivele, fiecare nivel având atribuţii şi relaţii funcţionale bine stabilite:

Nivelul I:

-reţeaua de asistenţă medicală primară (medici de familie/medici din cabinetele medicale din unitățile de învățământ) care asigură identificarea suspecţilor şi a contacţilor de TB şi care aplică tratamentul bolnavilor sub directă observare, în faza ambulatorie

-dispensarele de pneumoftiziologie teritoriale (DPF), câte 2 – 8 în fiecare judeţ şi câte unul în fiecare sector al Municipiului Bucureşti. Ministerele cu rețea sanitară proprie au și ele câte 1 –  2 DPF

-unităţile sanitare cu paturi: secţiile de pneumoftiziologie şi spitalele de pneumoftiziologie, centrele MDR, secțiile sanatoriale

-reţeaua de laboratoare de bacteriologie bK.

Nivelul II:

-coordonatorul tehnic judeţean (CTJ) al PNPSCT

-epidemiologul  judeţean de la nivelul DSPJ.

Nivelul III:

-Institutul de Pneumoftiziologie ˮMarius Nastaˮ care îşi desemnează prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare structurile responsabile. În cadrul Institutului funcționează Unitatea de Asistență Tehnică și Management (UATM) – PNPSCT cu următoarele departamente: Evaluare-Monitorizare, MDR- TB, Laboratoare, Managementul medicamentelor, Supervizare (cu Comisia de Supervizare a PNPSCT), HIV-SIDA, Cercetare și elaborare de proiecte, IEC

Scopul programului

– reducerea mortalităţii, morbidităţii şi transmiterii TB, până când aceasta nu va mai reprezenta o problemă naţională de sănătate publică.

Obiective strategice (conform Strategiei Naționale de Sănătate a MS 2014 -2020):

a) Îmbunătăţirea capacităţii de management programatic şi de intervenţie pentru prevenirea şi controlul TB şi mai ales a formelor TB MDR/XDR

 • actualizarea Planul Naţional de Prevenire şi Management al Tuberculozei Multidrog- Rezistente în România
 • revizuirea şi actualizarea sistemului informaţional, cu pentru îmbunătăţirea înregistrării şi raportării cazurilor MDR TB, dar şi in toate laboratoarele TB
 • creşterea capacităţii resurselor umane de a asigura managementul adecvat al cazurilor TB/TB MDR, conform ghidurilor, prin formarea continuă a personalului din lanţul de servicii, inclusiv medici de familie şi asistenţi medicali
 • monitorizarea şi evaluarea performanţei şi impactului PNPSCT conform unui plan comprehensiv şi supravegherea epidemiologica a bolii adecvate la toate nivelurile (naţional, regional şi judeţean) prin valorificarea datelor de program şi cercetări operaţionale

b.Creşterea capacităţii de diagnostic de laborator a TB/TB-MDR şi asigurarea accesului universal la diagnostic de calitate, conform standardelor internaţionale

 • consolidarea/optimizarea reţelei reorganizate a laboratoarelor TB 
 • asigurarea resurselor necesare unui diagnostic de laborator la parametri calitativi şi cantitativi adecvaţi nevoilor şi standardelor (inclusiv testare rapida a chimiorezistentei) 
 • întărirea componentei de asigurarea calităţii/controlul calităţii şi supervizare la nivel naţional şi regional 
 • abordarea confecţiei HIV -TB, d.p.d.v. al diagnosticului şi implicit al tratamentului 

c. Ameliorarea condiţiilor de tratament şi asigurarea accesului tuturor pacienţilor la medicaţia anti-TB de linie I şi II indicată, conform standardelor internaţionale

 • achiziţie centralizată a medicaţiei TB şi aprovizionare adecvată pentru evitarea rupturilor de stoc 
 • îmbunătăţirea/menţinerea aplicării abordării terapeutice DOT pentru acoperirea tuturor pacienţilor şi maximizarea complianţei la tratament, mai ales la pacienţii in ambulatoriu/ la domiciliu şi la formele severe de boală 
 • renovarea şi modernizarea infrastructurii reţelei de tratament TB (masura inclusa in OS 7.2) 
d. Asigurarea unui un sistem eficace de suport şi încurajare a pacienţilor şi comunităţii, inclusiv cu sprijinul asistenţei medicale comunitare 
e.Îmbunătăţirea controlului infecţiei TB în unităţile medicale de profil şi minimizarea riscurilor la personalul medical prin măsuri metodologice şi administrative (protocoale, proceduri, infrastructură, echipament/măsuri individuale de protecţie), formarea personalului implicat in masiri de control al infectiei 

 Activitati 

În cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei se asigură:

– prevenția tuberculozei, prin activități privind vaccinarea BCG (stabilirea indicației de vaccinare, asigurarea cu vaccin, raportarea reacțiilor postvaccinale) și administrarea tratamentului chimioprofilactic cu izoniazidă la cazurile cu indicație.

-depistarea tuberculozei, pasivă (la simptomatici, care se prezintă la medic din proprie inițiativă), respectiv activă, intensivă (prin controlul contacților, precum și a persoanelor cu risc de a dezvolta tuberculoză)

-diagnosticul tuberculozei, prin examen clinic și metode de laborator: examenul bacteriologic (microscopie, cultură) din produsul examinat, de obicei spută, examen radiologic.

-identificarea sensibilității, respectiv rezistenței microbiene la antibiotice prin metode de laborator (antibiogramă pe mediu lichid sau solid), testarea mutațiilor genetice sugestive pentru rezistențe la medicamentele antituberculoase.

-tratamentul pacienților cu tuberculoză sensibilă sau rezistentă, asigurarea administrării sub directă observație a tratamentului

-monitorizarea evoluției sub tratament a cazurilor de tuberculoză

-notificarea și evaluarea cazurilor de tuberculoză în registrul național (baza electronică de date); managementul circuitului informațional

-elaborarea și trimiterea de rapoarte periodice către diferite instituții la nivel național (Ministerul Sănătății, Centrul Național de Statistică, etc) si internațional (OMS, ECDC);

-managementul medicamentelor antituberculoase (selecția, cuantificarea, monitorizarea stocurilor și consumului de medicamente antituberculoase, participă la achiziția de medicamente antituberculoase)

-controlul transmiterii tuberculozei în unitățile sanitare, comunități la risc și societate, prin măsuri specifice de control al transmiterii tuberculozei.

-interventții pentru schimbarea comportamentelor (materiale IEC, intervenții mass media)

-dezvoltarea resurselor umane pentru controlul TB

-supervizarea activităților desfășurate în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei prin intemediul echipei de supervizori

-managementul și supervizarea activității laboratoarelor de bacteriologie BK

Indicatori:

Pentru activitățile de prevenție:

a.       Indicatori fizici

a.       numărul de persoane examinate pentru depistarea cazurilor de infecție/îmbolnăvire de tuberculoză (suspecți, simptomatici, contacți, grupuri cu risc crescut): 200.000

b.      numărul de persoane la cae s-a inițiat chimioprofilaxia (10.000)

b.      indicatori de eficiență

a.       cost mediu IDR la PPD: 20 lei

b.      cost mediu lunar tratament chimioprofilactic: 10 lei

c.       indicatori de rezultat

a.       procentul cazurilor noi de tuberculoză cu ancehtă epidemiologică din totalul cazurilor noi înregistrate: 90%

b.      procentul persoanelor cu chimioprofilaxie din cele cu indicație pentru chimioprofilaxie: 90%

Pentru activitățile curative:

Indicatori fizici

a.       număr persoane infectate la care s-a administrat tratament chimioprofilactic: 15.000/an

b.      număr pacienți TB tratați: 18.500/an

c.       număr pacienți cu MDR TB în faza intensivă tratați: 600/an

d.      număr pacienți cu MDR TB în faza de continuare tratați: 400/an

Indicatori de eficiență

e.      cost mediu/pacient TB tratat cu chimioprofilaxie: 40 lei

f.        cost mediu / pacient TB tratat /an: 491 lei

g.       cost mediu /pacient cu MDR TB î n faza intensivă tratat: 10.470 lei

h.      cost mediu / pacient cu MDR TB în faza de continuare tratat : 710 lei

Buget alocat:

La nivelul IPMN se asigură coordonarea tehnică a subprogramului național prin UATM-PNPSCT structură tehnică a PNPSCT, iar la nivel județean prin CTJ.

Resursele financiare necesare finanţării PNPSCT provin de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale MS. In anul 2013, fondurile disponibile au fost in valoare de 7,1 mii lei (3 mii lei din bugetul de stat, 4,1 mii lei de la capitolul venituri proprii)

În cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie, se derulează mai multe proiecte în domeniul tuberculozei: 

-Proiecte finanțate de Fundul Global de luptă contra Malariei, Tuberculozei și Infecției HIV (în derulare)

-Proiecte finanțate de Guvernul Norvegiei (în curs de pregătire)

-Proiectul DOT Tech, ce urmărește administrarea direct observată a tratamentului antituberculos prin intermediul videotelefoniei (nefinanțat, în curs de derulare)

Numar beneficiari ai Programului:

15.000 pacienți beneficiari ai tratamentului chimioprofilactic

18.500 pacienți cu tuberculoză sensibilă

1.000 pacienți cu tuberculoză multidrog rezistentă

Total: 33.500 pacienți

Resurse (Strategie, Planuri, Norme, Ghiduri, inclusiv pentru pacienti):

Normele metodologice de implementare a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei în România

Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2013 -2017

Planul Național de Prevenire și Management al Tuberculozei Multidrog Rezistente în România 2012 -2015

Planul Național de Control al Transmiterii Tuberculozei în România

Anunt selectie parteneri. Publicat 10.11.2016

Anunt selectie PAL

Anunt selectie TB

Decizie IMN

Anexa 1 Scrisoare de intentie_MS

Anexa 2 Fisa partener

Anexa 3 Declaratie de eligibilitate

Anexa 4 Declaratie capacitate financiar si   operationala_MS

Anexa 5 Declaratie evitarea conflictului de interese

Anexa 6 Angajament cofinantareRezultate selectie parteneri 
Rezultate PAL – Anunt
Rezultate TB – Anunt Erata anunt selectie parteneri 4.9 (03.10.2017)Anunt selectie parteneri proiect_POCU 4.9 Publicat 20.09.2017
Anexa 1 Scrisoare de intentie

Anexa 2 Fisa partener

Anexa 3 Declaratie de eligibilitate

Anexa 4 Declaratie capacitate financiar si operationala
Anexa 5 Declaratie evitarea conflictului de interese

Anexa 6 Angajament cofinantare
Rezultate selectie parteneri

Anunt selectie parteneri. Publicat 18.01.2018
Anunt selectie partener SEE
Anexa 1 Scrisoare de intentie_SEE
Anexa 2 Fisa partener_SEE
Anexa 3 Declaratie de eligibilitate_SEE

Anexa 4 Declaratie capacitate financiar si operationala_SEE
Anexa 5 Declaratie evitarea conflictului de interese_SEE

Rezultatul evaluarii selectie parteneri SEE(publicat 08.02.2018)