EESS

Centrul de Studii Est-European pentru Cercetarea Tuberculozei 

Centrul de Studii Est-European pentru Cercetarea Tuberculozei (acronim EESS- Eastern Euopean Study Site) este un proiect inițiat în Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în colaborare cu Centrul German pentru Cercetarea Infecțiilor (DZIF), fondat de Ministerul Federal al Educației și Cercetării din Germania și finanțat de Guvernul Germaniei. DZIF este o structură multicentrică integrată care coordonează portofoliile de cercetare și infrastructura clinică a unor universități, clinici universitare și institute de cercetare non-universitare selectate din Germania, în vederea descoperirii de noi metode de diagnostic, prevenire și tratament în cele mai importante boli infecțioase.

Proiectul EESS se derulează în urma semnării unui Memorandum de Întelegere (în decembrie 2011), apoi a formalizării relației de colaborare (în august 2014) între Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta și DZIF, reprezentat prin Forschungszentrum Borstel – Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften și Ludwig-Maximilians-Universitaet Munchen – Abteilung für Infektions und Tropenmedizin.

Scopul proiectului este înființarea unui Centru de Studii Est-European conform standardelor GCP (Good Clinical Practice) în Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în vederea derulării de studii clinice și a înființării unei baze de date electronice și a unei colecții de eșantioane biologice pentru cercetarea tuberculozei.Finanțarea proiectului, în valoare totală de 310.000 de Euro este acordată integral de către Guvernul Germaniei, prin DZIF.

În cadrul proiectului a fost amenajat în Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta un sediu al EESS și au fost dotate cu echipamente și consumabile Laboratorul de Bacteriologie BK, Dispensarul TB Sector 4 și Centrul TB MDR. 
Echipa proiectului, compusă în prezent din 5 medici, 1 biolog, 2 asistente medicale și un coordonator de studii, este integral atestată GCP, respectiv LabGCP.

Prin intermediul EESS sunt deocamdată în curs de desfășurare în Institutul Marius Nasta două studii clinice, unul privind metodele de diagnostic al tuberculozei pulmonare și altul pentru evaluarea transmiterii nozocomiale a tuberculozei multidrog-rezistente.

Crearea Centrului de Studii Est European constituie pentru Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta premiza necesară pentru încheierea în viitor a unor noi colaborări internaționale și naționale în domeniul cercetării infecțiilor respiratorii, pentru dezvoltarea științifică și tehnică a colectivelor de cercetare din cadrul său și pentru creșterea prestigiului său științific și medical pe plan național și internațional, asigurând totodată și accesul pacienților din România la cele mai noi metode de diagnostic, tratament și îngrijire din domeniu.