Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei

Proiectul reprezintă o continuare a activităţii de dotare a laboratoarelor bK din România cu echipamente de testare rapidă şi consumabile pentru diagnosticarea TB şi TB MDR/XDR şi asigurarea calităţii în activitatea de diagnosticare şi management al cazurilor prin elaborarea de ghiduri metodologice şi standarde operaţionale pentru reţeaua de laboratoare bk.

Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei 

Anunt anulare selectie personal pentru Proiectul finantat de Fondul Global

Proiecte finanţate de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei prin Grantul ROU-T-RAA

Numele Proiectului: Diagnosticarea rapidă şi de calitate a  TB şi TB MDR/XDR prin îmbunătăţirea dotării laboratoarelor bk cu echipamente de testare rapidă şi dezvoltarea de ghiduri metodologice naţionale

Perioada de implementare: aprilie 2015 – decembrie 2017

Finantator: Fondul Global de Lupta Impotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei  www.theglobalfund.org

Primitor Principal: Fundatia Romanian Angel Appeal  www.raa.ro

Buget: 947490 Euro

Descriere:

Proiectul reprezintă o continuare a activităţii de dotare a laboratoarelor bK din România cu echipamente de testare rapidă şi consumabile pentru diagnosticarea TB şi TB MDR/XDR şi asigurarea calităţii în activitatea de diagnosticare şi management al cazurilor prin elaborarea de ghiduri metodologice şi standarde operaţionale pentru reţeaua de laboratoare bk.

Implementarea proiectului se va realiza în parteneriat cu Fundaţia Romanian Angel Appeal, cu implicarea factorilor de decizie din cadrul Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei din România şi cu sprijinul Organizaţiei Mondială a Sănătăţii.

Scop: Extinderea accesului populaţiei din România la diagnosticarea rapidă şi de calitate a TB şi TB MDR/XDR.

Obiective:

1.    Elaborarea de ghiduri naţionale şi standarde operaţionale: Proceduri şi standarde operaţionale pentru reţeaua de laboratoare TB; Planul centralizat al necesarului de echipamente şi consumabile pentru reţeaua TB; Proceduri de monitorizare a standardelor operaţionale; Ghid naţional privind testarea prin metode rapide de diagnosticare a TB MDR/XDR; Ghid naţional pentru managementul cazurilor de TB la copii; Ghid naţional pentru managementul cazurilor cu TB/HIV-SIDA;

2.    Dotarea laboratoarelor bK cu echipamente necesare utilizării tehnicilor de testare rapidă în diagnosticarea TB şi TB MDR/XDR-TB şi asigurarea mentenanţei aparatelor (2 echipamente LPA, 2 echipamente MGIT, 6 echipamente GeneXpert);

3.    Asigurarea consumabilelor necesare laboratoarelor bK în utilizarea tehnicilor de testare rapidă pentru diagnosticarea TB şi TB MDR/XDR (GeneXpert: 5580 teste; MGIT: 5000 culturi lichide; 2000 ABG linia I; 1000 ABG linia a II-a; LPA: 5000 teste linia I; 1000 teste linia a II-a);

4.    Asigurarea examenului extern de calitate pentru laboratoarele de referinţă (pentru anul 2017).

5.    Asigurarea organizării întrunirilor anuale ale Grupului de lucru al reţelei laboratoarelor TB;

Activitatile principale:

–       Elaborarea documentelor strategice naţionale pentru reţeaua de laboratoare TB

–       Dotarea laboratoarelor bk cu echipamente de testare rapidă şi consumabile în vederea depistării cazurilor de TB MDR/XDR

–       Testarea probelor prin metode de depistare rapidă a TB, TB MDR/XDR în cadrul laboratoarelor TB

–       Controlul extern de calitate pentru laboratoarele de referinţă

Rezultate preconizate:

– Vor fi elaborate ghiduri naţionale pentru managementul cazurilor de TB la copii şi al cazurilor cu TB-HIV/SIDA;

– Vor fi elaborate ghiduri si norme naţionale destinate laboratoarelor TB;

– Laboratoarele TB vor fi dotate cu echipamente şi consumabile LPA, MGIT şi Genexpert pentru diagnosticarea rapidă a TB, TB M/XDR.

 

Numele Proiectului: Îmbunătăţirea controlului TB MDR/XDR prin asigurarea tratamentului neîntrerupt, complet şi de calitate, cu medicamente anti-tuberculoase procurate prin GLC (DOTS-Plus)

Perioada de implementare: aprilie 2015 – decembrie 2017

Finantator: Fondul Global de Lupta Impotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei  www.theglobalfund.org

Primitor Principal: Fundatia Romanian Angel Appeal  www.raa.ro

Buget: 2275731,96 Euro

Descriere:

Activitatea principală a proiectului este reprezentată de asigurarea tratamentului supravegheat, corect şi neîntrerupt  pentru un număr de 460 bolnavi diagnosticaţi cu TB MDR/XDR, care vor fi incluşi în proiectul DOTS-PLUS

Implementarea proiectului se va realiza în parteneriat cu Fundaţia Romanian Angel Appeal, cu implicarea factorilor de decizie din cadrul Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei din România şi cu sprijinul Organizaţiei Mondială a Sănătăţii.

Scop: Limitarea răspândirii infecţiei cu tuberculoză multidrog-rezistentă prin extinderea accesului pacienţilor la tratament neîntrerupt, complet  şi de calitate.

Obiective:

1.    Asigurarea medicamentelor anti-tuberculoase de linia a doua şi din Grupul 5, pentru un număr de 460 pacienţi cu TB MDR/XDR;

2.    Înrolarea pacienţilor cu TB MDR/XDR în proiectul DOST-Plus;

3.    Asigurarea depozitării şi distribuirii medicamentelor achiziţionate în cadrul proiectului;

4.    Asigurarea aprovizionării neîntrerupte cu medicamente antituberculoase de linia a doua şi din Grupul 5 pentru tratamentul pacienţilor cu TB MDR/XDR înrolaţi (460 pacienţi); 

5.    Monitorizarea permanentă a evoluţiei sub tratament cu TB MDR/XDR înrolaţi (460 pacienţi); 

6.    Asigurarea desfăşurării misiunilor anuale ale GLC în România;

7.    Asigurarea desfăşurării întrunirilor anuale ale reţelei Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei.

Activitatile principale:

–       Achiziţionarea medicamentelor anti-tuberculoase de linia a doua  şi din grupul 5 prin continuarea proiectului DOTS-Plus

–       Depozitarea şi distribuirea medicamentelor anti-tuberculoase achiziţionate în cadrul proiectului

–       Controlul calităţii medicamentelor achiziţionate, stocate şi distribuite în cadrul proiectului

–       Înrolarea bolnavilor cu TB MDR/XDR. Managementul cazurilor

Principalele rezultate preconizate:

– 460 pacienţi vor fi înrolaţi în proiectul DOTS-Plus;

– vor fi achiziţionate şi distribuite medicamentele anti-tuberculoase de linia a doua şi din Grupul 5, pentru un număr de 460 pacienţi cu TB MDR/XDR;

– vor fi trataţi cu medicamente anti TB de linia a doua şi din Grupul 5 şi vor fi monitorizaţi pacienţii aflaţi în tratament în cadrul proiectului.

UIPTB (Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul controlului Tuberculozei):

Proiecte implementate cu finanţare de la Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei)

Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Extinderea controlului MDRTB prin implementarea proiectului DOTS Plus în România
Runda 6 (Faza I + Faza II)
1.10.2007 – 30.09.2014 3.630.129 Euro
(Faza I + Faza II) 
Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
826 pacienţi cu MDRTB înrolaţi în proiectul DOTSPLUS, asigurarea tratamentului acestora cu medicamente antituberculoase de linia a 2a achiziţionate prin GLCIDAobţinerea aprobării GLC pentru extinderea proiectului DOTSPLUS în Româniaachiziţionarea şi distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia a 2a necesare tratamentului pacienţilor cu MDRTB asigurarea îngrijirii pacienţilor cu MDRTB prin spitalizarea acestora în cadrul celor 2 Centre Regionale MDRTB şi în ambulatoriu, prin intermediul dispensarelor PNF de pe tot teritoriul ţăriiînregistrarea, monitorizarea cazurilor cu MDRTBelaborarea Ghidului pacientului cu MDRTB, multiplicarea şi distribuirea lui în toată ţaraelaborarea Ghidului national de practică medicală Managementul cazului de TB MDR, multiplicare şi distribuireelaborarea Ghidului national de practică de laborator Utilizarea tehnicilor de testare rapidă în diagnosticarea TB MDR, multiplicare şi distribuireasigurarea suportului psihologic prin terapie de grup pentru pacienţii aflaţi în faza intensivă a tratamentului (în cadrul Centrelor MDRTB)realizarea Anchetei naţionale de supraveghere a chimiorezistenţei TB la medicamentele antituberculoase de linia a 2adezvoltarea unui Sistem informatic online destinat managementului medicamentelor de linia a 2a din proiectul DOTSPLUS, implementarea acestuia in reţeaua dispensarelor PNF din ţarădotarea laboratoarelor bK de referinţă cu echipamente de testare rapidă pentru diagnosticarea TB MDRformarea personalului de laborator în utilizarea tehnicilor rapdie de diagnosticsupervizarea activităţii de testare rapidă din cadrul laboratoarelormonitorizarea desfăşurării activităţilor proiectului şi a rezultatelor obţinute de către experţi internaţionali: OMS, GLC, FG.
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Asigurarea aprovizionării neîntrerupte cu medicamente antituberculoase de linia a 2a de înalta calitate 
(MDRTB : T1A5.5 Runda 2.)
27.02.2004 – 31.07.2008 1.856.152 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
Înfiinţarea Proiectului DOTSPLUS în România, întocmirea aplicaţiei de ţară şi obţinerea aprobării Green Light Committee pentru înrolarea în cohortele 1 şi 2 a primilor 400 de pacienţi cu MDRTB;Asigurarea tratamentului celor 400 pacienţi cu MDRTB incluşi în proiectul DOTSPLUS, prin achiziţionarea medicamentelor de linia a IIa prin GLCIDA;Obţinerea de scutire de la autorizarea pe piaţa românească a medicamentelor de linia a IIa achiziţionate prin GLC – IDA necesare celor 400 de pacienţi înrolaţi;Amenajarea Pavilionului V din cadrul Institutului de Pneumologie „Marius Nasta” ca sediu temporar pentru îngrijirea primilor 20 pacienţi cu MDRTB înrolaţi, până la finalizarea amenajării centrelor MDRAsigurarea unor condiţii hoteliere decente pentru centrele MDR în care sunt internaţi pacienţii cu MDRTB înrolaţi, prin achiziţionarea de mobilier modern, aparatură electrocasnică, aparatură IT, lămpi UV154 persoane formate în diagnosticul şi tratamentul MDRTBElaborarea de protocoale funcţionale pentru controlul infecţiilor tuberculoase, în domeniul măsurilor de siguranţă în laboratoare, cu sprijinul specialiştilor CDC Atlanta şi OMS212 persoane formate în controlul infecţiei tuberculoaseElaborarea şi tipărirea în 2000 exemplare a ghidului MDR: „Managementul cazurilor de tuberculoză multidrog rezistentă (MDRTB)”;Elaborarea şi tipărirea, cu sprijinul PNCT şi OMS a „Ghidului de diagnostic bacteriologic al tuberculozei”,Dezvoltarea unui software pentru înregistrarea şi evidenţa cazurilor cu MDRTB, în cadrul softwareului pentru registrul naţional al pacienţilor cu TBÎnfiinţarea Comisiilor MDRTB care se întrunesc săptămânal la Centrele MDRTB pentru evaluarea cazurilor şi adoptarea celor mai potrivite decizii cu privire la înrolarea pacienţilor şi tratamentul acestoraAmenajarea sediului UIPTB pentru implementarea proiectelor în domeniul tuberculozei şi care se constituie ca Unitate de Coordonare a  Programului Naţional de Control al Tuberculozei.
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Dezvoltarea unui sistem funcţional de supervizare şi monitorizare pentru Programul Naţional de Control al Tuberculozei 
(T1A7 Runda 2)
27.02.2004 – 31.08.2008 1.338.000 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
Constituirea Comisiei Naţionale a Supervizorilor PNCT;Vizite de supervizare efectuate de echipe de supervizori la nivel judeţean (988 vizite judeţene);711 vizite de supervizare la cabinetele medicilor de familie efectuate de managerii judeţeni ai PNCT;50 autovehicule marca Fiat Scudo achiziţionate şi distribuite fiecărui manager PNCT judeţean, ai sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai Centrelor MDR de la Bucureşti şi de la Bisericani, destinate activităţilor de control al tuberculozei în judeţul arondat;Reuniuni naţionale anuale ale coordonatorilor judeteni ai PNCT si  membrilor Comisiei de Supervizori.
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Instruirea specialiştilor pneumologi în managementul cazurilor de MDR TB 
(T1A5.4 Runda 2)
28.02.2004 – 31.01.2008 119.895 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
Training personal medical pentru centrele MDRTB (Letonia)  11 formatori în MDRTB;elaborarea curriculei de pregatire pentru instruirea  restului personalului din centrele MDRTB pe baza protocoalelor stabilite in cadrul aplicatiei la Green Light Committee;53 persoane instruite din cadrul centrelor MDR TB;Elaborarea Ghidului pentru tratamentul pacienţilor cu MDRTB;438 persoane formate in managementul de caz MDR TB;
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Stabilirea şi implementarea unei strategii naţionale de control de calitate pentru reteaua laboratoarelor de bacteriologie bK 
(T2A4.2 Runda 2)
10.03.2004 – 31.07.2008 238.000 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
Constituirea Grupului de lucru al reţelei de laboratoare bk 300 vizite de control de calitate in laboratoarele de bacteriologie bK;evaluarea şi propunerea de reorganizare a reţelei naţionale a laboratoarelor bk din cadrul PNCT;
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Procurarea de echipamente de laborator; Ameliorarea laboratoarelor de bacteriologie din aceste centre cu aparatura performanta si consumabile pentru diagnosticul si tratamentul bolnavilor cu MDR TB 
(T7 A4.15.3 Runda 2)
1.01.2004 – 30.06.2006 803.400 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
achiziţionarea şi distribuirea de echipamente si aparatura de laborator care sa corespunda standardelor impuse de controlul calitatii diagnosticului si conditiilor de acreditare a 44 laboratoare din reţeaua bk a PNCT şi a celor 2 centre MDRTB: hote cu flux de aer laminar (42), incubatoare (3), microscoape (12), vortex (10), congelatoare (2), lămpi UV (18), frigidere (16), autoclave (25), centrifuge (15), balanţe tehnice (12), etuve (4);achiziţionarea şi distribuirea de aparatură de calcul pentru laboratoarele bk din reţeaua PNCT: 46 computere şi alte echipamente IT.
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Creşterea capacităţii naţionale de a implementa Strategia naţionale DOTS  
(T2A1 Runda 2)
10.03.2004 – 31.07.2008 1.355.128 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
Dezvoltarea curriculei de curs pe tema DOTS pentru urmatoarele categorii profesionale: medici de familie, medici pneumologi, personal de laborator, asistenti medicali din reteaua de medicina primara si din reteaua de pneumoftiziologie, medici epidemiologi, formare de formatori pentru coordonatorii judeteni.156 persoane formate in DOTS + 42 coordonatori judeţeni ai PNCT formaţi în DOTS4818 medici de familie + 9041 asistenţi medicali formaţi în DOTS100 specialişti în epidemiologie formaţi în DOTS47 persoane formate în managementul programelorrealizarea unei curricule universitare de tuberculoză; multiplicarea curriculei universitare intrun numar de 1750 exemplare, care sau distribuit in cele 12 facultati de medicina din taraimplementarea curriculei de tuberculoză în cele 12 facultăţi de medicină din România.
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Reabilitarea a trei clădiri destinate controlului tuberculozei 
(T2A5.6 Runda 2)
10.03.2004 – 28.02.2006 3.538.720 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
reabilitarea a trei clădiri din cadrul următoarelor instituţii: Institutul de Pneumoftiziologie  Marius Nasta Bucuresti , Spitalul Judetean de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede, Spitalul Judetean de Pneumoftiziologie Calaraşi.
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Realizarea şi implementarea unui sistem eficient si rapid de supraveghere epidemiologică a tuberculozei şi de monitorizare a PNCT în România (software PNCT) 
(T2A8 Runda 2)
10.03.2004 – 31.07.2008 794.445 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
realizarea şi implementarea în toate dispensarele PNF a programul informatic special pentru supravegherea epidemiologica a tuberculozei – softwareul PNCT; elaborarea şi distribuirea Ghidului de supraveghere epidemiologică a tuberculozei şi de monitorizare a PNCT (1000 exemplare)Dotarea cu server a Unitatii Centrale din Institutul de Pneumomologie „Marius Nasta”, a tuturor dispensarelor de pneumoftiziologie teritoriale cu calculatoare, conectarea la serverul central a celor judetene si monitotrizarea incadrarii cu personalul necesar: 150 de calculatoare si serverul,  40 de calculatoare judetene conectate la internet, personal necesar incadrat.implementarea sistemului în toată ţaravizite de monitorizare a activităţii de înregistrare şi raportare a datelor formarea personalului în utilizarea programului informatic al PNCT: 578 persoane instruite  medici, biologi, asistenti medicali, informaticieni, statisticieni, registratori medicali si operatori calculator
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Imbunatăţirea sistemului de management al medicamentelor în Romania 
(T2A6 Runda 2)
10.03.2004 – 31.07.2008 352.633 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
instruirea personalului din reţeaua de pneumoftiziologie (medici şi farmacişti) in domeniul managementului medicamentelor antituberculoase, atât prin organizarea unor sesiuni regionale de training, cat si prin elaborarea si implementarea unui ghid de management al medicamentelor tuberculoase: 310 persoane formateelaborarea Ghidului de management al medicamentelor606 persoane formate în managementul medicamentelordotarea cu computere şi echipamente IT a 15 farmaciiAplicatia destinata managementului madicamentelor antituberculoase ce provin de la CNAS a fost instalata in 194 dispensare de pneumoftiziologie . Utilizatorii au primit parola si user name. Farmaciile sunt implicate în aplicaţie  readonly
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Stabilirea a trei centre regionale destinate îngrijirii bolnavilor cu MDRTB: îmbunătăţirea infrastructurii acestora. 
(T5A5.2 Runda 2)
27.05.2004 – 28.02.2006 566.120 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
Lucrări de consolidare/reabilitare pentru clădirea Centrului MDRTB Bucureşti din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie Marius NastaLucrări de consolidare/reabilitare pentru clădirea Centrului MDRTB Bisericani din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani  Neamţ
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Testarea HIV a pacienţilor cu tuberculoză 
(T2A11 Runda 2)
20.02.2004 – 31.07.2008 173.070 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
37440 teste HIV achiziţionate în cadrul proiectului42 de centre care efectuează testarea HIV la bolnavii cu tuberculozăCursul de formare în consilierea  pre şi post testare HIV a bolnavilor de tuberculoză: 249 persoane formate34638 pacienţi cu TB consiliaţi şi testaţi61% dintre bolnvavii cu tuberculoză au fost testaţi pt HIV
Denumirea proiectului (codul)  Perioada de implementare  Buget proiect /Finantator 
Elaborarea unui registru national de evidenta a cazurilor de tuberculoza cronica / cu MDR – TB 
(T2A5.1)
28.02.2004- 31.12.2004 29.495 USD
(Fondul Global)
Activitatile principale si rezultate ale proiectului
Achizitionarea de mobilier de birou si echipamentele electronice, in cadrul procesului centralizat de achizitie, desfasurat de UIP TB.culegerea datelor referitoare la pacienţii cu tuberculoză; 2.695 pacienti cu tuberculoza pulmonara cronica. Constituirea bazei de date registrului national al pacientilor cu tuberculoza pulmonara multidrog rezistenta din Romania in anul 2004 (982 pacienţi cu MDRTB în 2004)