Criterii de internare

Criterii de internare

a) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;

b) boli cu pontenţial endemo-epidemic care necesită izolare;

c) diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;

b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

k) sa beneficieze de dispozitive medicale;

l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;

o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele:

a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Acte necesare pentru internare:

 • Buletin de identitate sau carte de identitate
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie/ medicul specialist sau bilet de transfer de la alta unitate
 • Talon de pensie sau adeverinta de salariat

Pacientul are urmatoarele obligatii impuse de regulamentul intern al Institutului „Marius Nasta”

 • va sta internat in spital pe toata durata necesara recomandata de medicul currant
 • nu va parasi spitalul fara acordul scris al medicului . in conditiile prevazute de Regulamentul intern al Institutului poate solicita invoire de la medicul currant.
 • va pastra integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului. In cazul constatarii deteriorarii sau lipsei unor bunuri/ obiecte, se va obliga sa plateasca contravaloarea lor
 • va pastra curatenia in incinta spitalului (in salon, in pavilion, in curte)
 • nu va consuma si nu va introduce in institut alcool sau droguri
 • nu va fuma in incinta spitalului si nu va introduce in institut produse din tutun
 • va accepta sa ia medicamentele in prezenta unui cadru medical pe toata durata internarii, conform prescriptiilor medicului curant si va respecta programul de administrare
 • va coopera la efectuarea procedeelor de diagnostic
 • va respecta circuitele functionale ale sectiei, si ale spitalului astfel incat sa nu transmita boala si altor pacienti si nici sa nu se contamineze cu infectii pe perioada internarii
 • va respecta programul sectiei in care este internat (de investigatii, de tratament, de vizita)

In cazul in care va incalca regulamentul intern al Institutului Marius Nasta pacientul va fi de acord cu externarea sa.

Pacientul este informat ca:

 1. tinuta obligatorie in spital este pijamaua/ camasa de noapte
 2. efectele personale sunt pastrate in garderoba
 3. Institutul Marius Nasta nu raspunde de obiectele de valoare depozitate la garderoba sau in salon;
 4. Orele de vizita sunt intre 14 si 18 zilnic. Nu sunt admisi mai mult de 2 vizitatori simultan.
 5. Datele personale sunt pastrate in Registrul unic al Institutului, la Biroul de Internari, si sunt utilizate doar la intocmirea raportarilor statistice solicitate de Ministerul Sanatatii Publice si CASMB. Datele obtinute sunt confidentiale si nu vor fi comunicate in alte scopuri fara avizul pacientului