Invitație de participare la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare de echipamente de protecție