INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE MEDICAMENTE