Informatii de interes public


Drepturi salariale conform legislatiei in vigoare

Informatiile de interes public pot fi solicitate printr-o cerere care poate fi descarcata din lista de formulare de mai jos sau pot fi obtinute de la registratura spitalului.
Dupa completare aceasta va fi transmisa prin fax la numarul 021.337.38.01 sau va fi depusa la registratura spitalului

Informatii de interes public

Baza legala

Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei administrative, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” pune gratuit la dispoziţie persoanei interesate formulare-tip. Modelele formularelor-tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative sunt prezentate mai jos.

Formulare