TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE DE CANDIDAŢI LA LA SELECŢIA ŞI RECRUTAREA DE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU 225/4/9/117426 DIN 15.03.2018 DESFĂŞURATĂ ÎN PERIOADA 12.04.2022 – 14.04.2022