Tabel dosare admise cu prilejul organizarii interviului de selectie din data de 27.01.2021 – Sef Birou – Birou Achizitii Publice, Contractare