Tabel dosare admise in vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante in data de 15.07.20222