Tabel dosare admise la concurs – asistent medical generalist debutant – C.P.U. si registrator medcial – Birou internari, registratura