Tabel dosare admise pentru posturile de Sef Serviciu Achizitii Publice, Contractare, Aprovizionare si Muncitor calificat IV lenjereasa.