Tabel dosare admise pentru selectia de personal in vederea ocuparii urmatoarelor posturi: 1 post asistent medical generalist debutant, 1 post asistent medical generalist si 2 posturi de infirmiera – Unitatea Mobila Terapie Intensiva