Tabel dosare depuse 6 posturi medic

Tabel dosare depuse pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • un post de medic rezident anul V, specialitatea anestezie terapie intensivă în cadrul Secţiei Anestezie Terapie Intensivă – post vacant ;
  • un post medic specialist specialitatea pneumologie la Secţia clinică pneumologie I;
  • un post medic rezident anul V , specialitatea  pneumologie la Secţia clinică pneumologie V;
  • un post medic rezident anul V , specialitatea pneumologie la Dispensar TBC sector 4 – post vacant ;
  • un post medic specialist, specialitatea pneumologie la Dispensar TBC sector 5 – post vacant
  • un post medic specialist, specialitatea pneumologie la Dispensar TBC sector 6 – post vacant

Tabel dosare depuse 6 posturi medic (pdf)