Tabel dosare depuse în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea unui post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie – imagistică medicală în cadrul Laboratorului radiologie şi imagistică medicală