Tabel dosare depuse pentru ocuparea a trei posturi de medici 25.01.2022

Tabel dosare depuse pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • un post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea pneumologie la Secţia clinică pneumologie VI – post vacant ;
  • un post cu normă întreagă de medic rezident anul V, specialitatea pneumologie la Secţia clinică pneumologie VII – post vacant;
  • un post cu 1/2 normă de medic specialist, specialitatea pneumologie la Secţia clinică pneumologie VII – post vacant;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

Tabel dosare depuse pentru ocuparea a trei posturi de medici 25.01.2022