TABEL DOSARE PRIMITE Proiectului ”Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB” (POCU 4.8)