Tabel final cu dosarele ADMISE/RESPINSE pentru candidaţii înscrişi pentru ocuparea funcţiei de Expert Local TB Botoşani la Proiectul POCU 4.9..