TABEL FINAL CU PERSOANELE ADMISE/RESPINSE LA SELECTIA DE PERSONAL Proiectul ”Terapie stratificată direcționată către gazdă pentru tuberculoza rezistentă la medicamente – studiu multicentric controlat randomizat – acronim DRTB-HDT”