Achizitie de servicii organizare și derulare conferințe de lansare și finalizare proiect, pentru 40 de persoane pentru proiectul POCU/225/4/9/117426