Anunt angajare personal contractual pe perioada determinata 1 post infirmiera in cadrul A.T.I., 2 posturi ingrijitoare si 1 post infirmiera in cadrul Spitalizarii de Zi