Anunț selecție personal – 1 post sef birou – Biroul Achizitii Publice, Contractare si 1 post consilier juridic I – Compartiment Juridic