Invitatie de participare

Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta” va invita sa participati la procedura de atribuire proprie initiata in baza art. 68 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor interne procedurale demarata cu scopul de a atribui un contract de prestari servicii de organizare evenimente pentru proiectul POCU/225/4/9/117426 ,,Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei latente”. Atasat prezentului anunt regasiti documentatia de atribuire completa in baza careia se vor elabora si prezenta ofertele.