Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”- aprobat prin Ordinul 1684/2021