CONSILIUL ETIC

Componența Consiliului Etic

Dr. Alexe Mihai

Preşedinte

Reprezentanți aleşi ai corpului medical al institutului, din personalul cu integrare clinică:

Prof. Dr. Mihățan Florin Dumitru

membru permanent

Dr. Matache Radu

membru supleant

Reprezentanți aleşi ai corpului medical al institutului, altul decât personalul cu integrare clinică:

Dr. Tănăsescu Mihaela

membru permanent

Dr. Macri Anca

membru permanent

Dr. Bălteanu Mara

membru supleant

Dr. Gigore Vasile

membru supleant

Reprezentanți aleşi ai asistenţilor medicali din institut

Crețoi Mădălina

membru permanent

Dănila Claudina

membru permanent

Ene Mihai

membru supleant

Sârbu Marius

membru supleant

Reprezentanţii aleşi ai asociaţiilor de pacienţi

Radut Ştefan

membru permanent

Constantin Cătălina

membru supleant

Secretari:

as. Ileana Stanciu

secretar permanent

Paceonea Vicențiu Alexandru

secretar supleant